Scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw


                            

Het scholings- en coaching programma Stikstof in de landbouw is een gezamenlijk programma van de groene hogescholen (Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool) en Wageningen University & Research/Wageningen Academy in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.